VI HJÆLPER MED OVENSTÅENDE ... og meget, meget mere!

Velkommen hos ROESTNIELSEN!

Har du fået en rykker? Vil du lave en afdragsordning?
Ryst posen.
Vi finder en løsning sammen.

Politiet er presset…

…og deres dagligdag er et spørgsmål om prioriteringer, og det afstedkommer, at selv sager der bør underlægges en nærmere undersøgelse ikke får den behandling, som de er berettiget til.  Ved at anvende RoestNielsen ApS vil der blive foretaget en grundig undersøgelse, som ofte berettiger en politianmeldelse, og jo mere grundig arbejdet er foretaget jo større chance er der for, at politiet skal gå videre med sagen. Vel og mærke en sag, som ville blive henlagt inden blækket var tørt, hvis ikke RoestNielsen ApS havde været indover.
Alt kan underlægges en undersøgelse og det nævnte er blot et udsnit, kontakt os hvis du eller din virksomhed har en hændelse, som I ønsker en professionel vurdering af.
 
Med den tunge efterforskningsbaggrund, som vi er i besiddelse af får vi sager ind, hvor der er sket domfældelse. Helt eksakt har vi netop haft en sag, hvor der var sket domfældelse på 5 år. Vi fik forelagt det materiale, som blev lagt til grund for dommene først i Byretten og senere i Landsretten. Efter at have gennemgået materialet, som bestod af afhøringer, undersøgelser m.m., må det konstateres, at det er stærkt bekymrende at der kunne ske domfældelse ud fra det foreliggende. Der var blevet lagt en ensidig vægt på den ene part, og der var ikke foretaget det mest elementære i efterforskningen.
 
Sagen ligger nu ved den særlige klageret, og vi afventer en afgørelse herfra om at få den genoptaget.
Undersøgelser / efterforskning er et særdeles komplekst område, som skal behandles med ydmyghed, hvorfor erfaring på området er vigtig, og vigtigheden er at kunne arbejde objektivt specielt set i lyset af, at der er ikke to sager, som er ens.  Dertil kommer, at alt kan gøres til genstand for en undersøgelse, hvilket blot understreger vigtigheden af objektivitet og erfaring. Uanset hvad, er det vigtigt at der dannes et overblik over hvad det er man står overfor, og det er absolut ikke ligegyldigt, hvem og hvilke redskaber/metoder, som anvendes, hvorfor erfaring og rutine i efterforskning hos personalet er et ufravigeligt krav.
Som en god ældre politiefterforsker udtalte var følgende  ”At der blev opklaret sager før DNA og andre tekniske midler kom til, ganske enkelt ved at tale med folk og sikre beviser.”
I dag anvender vi nye tilkomne redskaber og tekniske beviser sammenholdt med interviews af aktuelle personer eller sagt på en anden måde ”Vi har ikke berøringsangst”.

RoestNielsen ApS gør bla. brug af:

  • Tale
  • Observation
  • Skygning
  • Tekniske redskaber
  • Sociale medier
  • Foto
  • Video
  • Netværk
  • Forhøringer
  • Interviews

SAMARBEJDSPARTNERE